Znaczek nr: 3178 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3178
W obiegu od:  30.04.1991

Opis: Bolesław IV Kędzierzawy (ok. 1122-1173)

Nakład: 2.079.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3178
Opis:  Bolesław IV Kędzierzawy (ok. 1122-1173)
Data wprowadzenia do obiegu:  30.04.1991
Naklad: 2.079.000 szt.           Seria (2 zn)    Seria tematyczna (44 zn)