Znaczek nr: 930 - Otwarcie nowego gmachu UNESCO w 

Paryżu

Otwarcie nowego gmachu UNESCO w Paryżu

Numer: 930
W obiegu od:  3.11.1958

Opis: Gmach UNESCO (ONZ do spraw Oświaty, Nauki i Kultury) w Paryżu

Otwarcie nowego gmachu UNESCO w Paryżu

Numer katalogowy:  930
Opis:  Gmach UNESCO (ONZ do spraw Oświaty, Nauki i Kultury) w Paryżu
Data wprowadzenia do obiegu:  3.11.1958