Znaczek nr: 973 - 48 Konferencja   Międzyparlamentarna

48 Konferencja Międzyparlamentarna

Numer: 973
W obiegu od:  27.08.1959

Opis: Warszawa - Sejm - szarfiol./czar.

Seria: 2 zn.

48 Konferencja Międzyparlamentarna

Numer katalogowy:  973
Opis:  Warszawa - Sejm - szarfiol./czar.
Data wprowadzenia do obiegu:  27.08.1959
Seria (2 zn)