Znaczek nr: 1006 - 150 rocznica urodzin Fryderyka   Chopina

150 rocznica urodzin Fryderyka Chopina

Numer: 1006
W obiegu od:  22.02.1960

Opis: Fryderyk Chopin - portret malarza Eugene Declaroix

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 26 zn.

150 rocznica urodzin Fryderyka Chopina

Numer katalogowy:  1006
Opis:  Fryderyk Chopin - portret malarza Eugene Declaroix
Data wprowadzenia do obiegu:  22.02.1960
Seria (3 zn)    Seria tematyczna (26 zn)