Blok nr: 130B - Europejska Europejska Wystawa Filatelistyczna - EuroCuprum 2001Filatelistyczna w Lubinie - EURO CUPRUM 2001

Europejska Europejska Wystawa Filatelistyczna - EuroCuprum 2001Filatelistyczna w Lubinie - EURO CUPRUM 2001

Numer: 3762B
W obiegu od:  01.09.2001

Opis: Panoram± Lublina z XVIII i rylec grawerski

Nr bloku poczta:  130B
Nr bloku Fischer:  134B
Nakład: 520.000 szt.

Europejska Europejska Wystawa Filatelistyczna - EuroCuprum 2001Filatelistyczna w Lubinie - EURO CUPRUM 2001

Numer katalogowy:  3762B
Opis:  Panoram± Lublina z XVIII i rylec grawerski
Data wprowadzenia do obiegu:  01.09.2001
Nr bloku poczta:  130B
Nr bloku Fischer:  134B
Naklad: 520.000 szt.