Znaczek nr: 3234 - Wodospady polskie

Wodospady polskie

Numer: 3234
W obiegu od:  12.06.1992

Opis: Wodogrzmoty Mickiewicza, pluszcz

Nakład: 1.670.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 18 zn.

Wodospady polskie

Numer katalogowy:  3234
Opis:  Wodogrzmoty Mickiewicza, pluszcz
Data wprowadzenia do obiegu:  12.06.1992
Naklad: 1.670.000 szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (18 zn)