Znaczek nr: 3255 - Rze¼ba polska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

Rze¼ba polska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

Numer: 3255
W obiegu od:  29.10.1992

Opis: Nike Polska Edwarda Wittinga

Nak³ad: 2.180.000 szt.
Seria: 4 zn.

Rze¼ba polska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

Numer katalogowy:  3255
Opis:  Nike Polska Edwarda Wittinga
Data wprowadzenia do obiegu:  29.10.1992
Naklad: 2.180.000 szt.           Seria (4 zn)