Znaczek nr: 1815 - 50 lecie Międzynarodowej 

Organizacji Pracy

50 lecie Międzynarodowej Organizacji Pracy

Numer: 1815
W obiegu od:  20.10.1969

Opis: Znak ILO

50 lecie Międzynarodowej Organizacji Pracy

Numer katalogowy:  1815
Opis:  Znak ILO
Data wprowadzenia do obiegu:  20.10.1969