Blok nr: 154 - 65 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

65 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Numer: 4287
W obiegu od:  01.08.2009

Opis: Na znaczku przedstawiono warszawski budynek Prudentialu trafiony niemieckim pociskiem.

Nr bloku poczta:  154
Nr bloku Fischer:  188
Nakład: 300.000 szt.
Seria tem.: 8 zn.

65 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Numer katalogowy:  4287
Opis:  Na znaczku przedstawiono warszawski budynek Prudentialu trafiony niemieckim pociskiem.
Data wprowadzenia do obiegu:  01.08.2009
Nr bloku poczta:  154
Nr bloku Fischer:  188
Naklad: 300.000 szt.             Seria tematyczna (8 zn)