Znaczek nr: 4341 - 30 rocznica powstania NSZZ Solidarność

30 rocznica powstania NSZZ Solidarność

Numer: 4341
W obiegu od:  31.08.2010

Opis: Podobizna Lecha Wałęsy na tle dźwigów portowych Stoczni Gdańskiej

Nakład: 450000 szt.
Seria tem.: 6 zn.

30 rocznica powstania NSZZ Solidarność

Numer katalogowy:  4341
Opis:  Podobizna Lecha Wałęsy na tle dźwigów portowych Stoczni Gdańskiej
Data wprowadzenia do obiegu:  31.08.2010
Naklad: 450000 szt.             Seria tematyczna (6 zn)