Blok nr: 119B - XVII Zjazd Polskiego Związku Filatelistów

XVII Zjazd Polskiego Związku Filatelistów

Numer: 3576-3577B
W obiegu od:  18.09.1998

Opis: Panorama XVII wiecznego Szczecina

Nr bloku poczta:  119B
Nr bloku Fischer:  121B
Nakład: 450.000 szt.

XVII Zjazd Polskiego Związku Filatelistów

Numer katalogowy:  3576-3577B
Opis:  Panorama XVII wiecznego Szczecina
Data wprowadzenia do obiegu:  18.09.1998
Nr bloku poczta:  119B
Nr bloku Fischer:  121B
Naklad: 450.000 szt.