Znaczek nr: 4358 - 30 rocznica podpisania Porozumienia Łódzkiego i rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów

30 rocznica podpisania Porozumienia Łódzkiego i rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Numer: 4358
W obiegu od:  17.02.2011

Opis: na znaczku przedstawiono studenta z podpisanym Porozumieniem Łódzkim w¶ród studentów uczelni oraz plakat z podziękowaniem studentów dla mieszkańców Łodzi.

Nominał: 1,95 zł 
Nakład: 400000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 20 znaczków 

30 rocznica podpisania Porozumienia Łódzkiego i rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów

Numer katalogowy:  4358
Opis:  na znaczku przedstawiono studenta z podpisanym Porozumieniem Łódzkim w¶ród studentów uczelni oraz plakat z podziękowaniem studentów dla mieszkańców Łodzi.
Data wprowadzenia do obiegu:  17.02.2011
Naklad: 400000 szt.