Blok nr:  - Utracone dzieła sztuki

Utracone dzieła sztuki

Numer: ark.4386-4388
W obiegu od:  21.10.2011

Opis: 4386 - Reprodukcja pasteli Stanisława Wyspiańskiego - Podwójny portret Elizy Pareńskiej
4387 - Reprodukcja kwatery Wita Stwosza - Scena z legendy o Teofilu z Adany; z prawego skrzydła Tryptyku z Lusiny.
4388 - Reprodukcja rysunku Jeana-Antolne Watteau - Stojąca kobieta zwrócona tyłem

Nr bloku Fischer:  200
Nominał: 14,70 zł 
Nakład: 225000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 6 znaczków 

Seria tem.: 15 zn.

Utracone dzieła sztuki

Numer katalogowy:  ark.4386-4388
Opis:  4386 - Reprodukcja pasteli Stanisława Wyspiańskiego - Podwójny portret Elizy Pareńskiej
4387 - Reprodukcja kwatery Wita Stwosza - Scena z legendy o Teofilu z Adany; z prawego skrzydła Tryptyku z Lusiny.
4388 - Reprodukcja rysunku Jeana-Antolne Watteau - Stojąca kobieta zwrócona tyłem
Data wprowadzenia do obiegu:  21.10.2011
Nr bloku Fischer:  200
Naklad: 225000 szt.             Seria tematyczna (15 zn)