Znaczek nr: 4502 - Ludzie Kina i Teatru

Ludzie Kina i Teatru

Numer: 4502
W obiegu od:  31.10.2013

Opis: Podobizna Mieczysławy Ćwiklińskiej

Nominał: 3,80 zł 
Nakład: 312000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 24 zn.

Ludzie Kina i Teatru

Numer katalogowy:  4502
Opis:  Podobizna Mieczysławy Ćwiklińskiej
Data wprowadzenia do obiegu:  31.10.2013
Naklad: 312000 szt.           Seria (3 zn)    Seria tematyczna (24 zn)