Blok nr: 117 - Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka D±browskiego

Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka D±browskiego

Numer: 3519
W obiegu od:  18.07.1997

Opis: Fascimile rękopisu Pie¶ń Legionów Polskich we Włoszech oraz Józef Wybicki

Nr bloku poczta:  117
Nr bloku Fischer:  118
Nakład: 377.000 szt.
Seria tem.: 6 zn.

Obchody 200 rocznicy powstania Mazurka D±browskiego

Numer katalogowy:  3519
Opis:  Fascimile rękopisu Pie¶ń Legionów Polskich we Włoszech oraz Józef Wybicki
Data wprowadzenia do obiegu:  18.07.1997
Nr bloku poczta:  117
Nr bloku Fischer:  118
Naklad: 377.000 szt.             Seria tematyczna (6 zn)