Blok nr:  - Wyścig kolarski Tour do Pologne

Wyścig kolarski Tour do Pologne

Numer: ark. 4469-4470
W obiegu od:  30.07.2013

Opis: 4469 - Kolarz, drzewa i krople deszczu
4470 - Dwóch kolaży i słońce

Nr bloku Fischer:  218
Nominał: 12,40 zł 
Nakład: 150000 szt.
Druk: Offset  
Forma sprzedażny: Arkusz 2x2 znaczki  

Wyścig kolarski Tour do Pologne

Numer katalogowy:  ark. 4469-4470
Opis:  4469 - Kolarz, drzewa i krople deszczu
4470 - Dwóch kolaży i słońce
Data wprowadzenia do obiegu:  30.07.2013
Nr bloku Fischer:  218
Naklad: 150000 szt.