Znaczek nr: 4574 - 150 rocznica urodzin Stefana Żeromskiego

150 rocznica urodzin Stefana Żeromskiego

Numer: 4574
W obiegu od:  14.10.2014

Opis: Podobizna Stefana Żeromskiego na tle książek

Nominał: 4,20 zł 
Nakład: 150000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 9 znaczkow 

150 rocznica urodzin Stefana Żeromskiego

Numer katalogowy:  4574
Opis:  Podobizna Stefana Żeromskiego na tle książek
Data wprowadzenia do obiegu:  14.10.2014
Naklad: 150000 szt.