Znaczek nr: 4608 - 100 rocznica urodzin Tadeusza Kantora

100 rocznica urodzin Tadeusza Kantora

Numer: 4608
W obiegu od:  3.04.2015

Opis: Podobizna Tadeusza Kantora

Nominał: 1,75 zł 
Nakład: 360000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

100 rocznica urodzin Tadeusza Kantora

Numer katalogowy:  4608
Opis:  Podobizna Tadeusza Kantora
Data wprowadzenia do obiegu:  3.04.2015
Naklad: 360000 szt.