Znaczek nr: 4609 - 75 rocznica Zbrodni Katyńskiej75 rocznica Zbrodni Katyńskiej

75 rocznica Zbrodni Katyńskiej75 rocznica Zbrodni Katyńskiej

Numer: 4609
W obiegu od:  7.04.2015

Opis: Orzełek z odłamanym skrzydłem i tarczą, przewiązany sznurem

Nominał: 1,75 zł 
Nakład: 270000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 9 znaczków 

Seria tem.: 1 zn.

75 rocznica Zbrodni Katyńskiej75 rocznica Zbrodni Katyńskiej

Numer katalogowy:  4609
Opis:  Orzełek z odłamanym skrzydłem i tarczą, przewiązany sznurem
Data wprowadzenia do obiegu:  7.04.2015
Naklad: 270000 szt.             Seria tematyczna (1 zn)