Znaczek nr: 4625 - Kwiaty i owoce

Kwiaty i owoce

Numer: 4625
W obiegu od:  26.06.2015

Opis: Słonecznik

Nominał: 1,00 zł 
Nakład: Wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria tem.: 13 zn.

Kwiaty i owoce

Numer katalogowy:  4625
Opis:  Słonecznik
Data wprowadzenia do obiegu:  26.06.2015
Naklad: Wielomilionowy szt.             Seria tematyczna (13 zn)