Znaczek nr: 4658 - 600 rocznica urodzin Jana Długosza

600 rocznica urodzin Jana Długosza

Numer: 4658
W obiegu od:  30.11.2015

Opis: Podobizna Jana Długosza na tle panoramy Krakowa wg drzeworytu Hartmanna Schedla

Nominał: 1,75 zł 
Nakład: 360000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

600 rocznica urodzin Jana Długosza

Numer katalogowy:  4658
Opis:  Podobizna Jana Długosza na tle panoramy Krakowa wg drzeworytu Hartmanna Schedla
Data wprowadzenia do obiegu:  30.11.2015
Naklad: 360000 szt.