Znaczek nr: 4671 - Wielkanoc

Wielkanoc

Numer: 4671
W obiegu od:  3.03.2016

Opis: Pisanka łemkowska.

Nominał: 2,50 zł 
Nakład: 12000000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 47 zn.

Wielkanoc

Numer katalogowy:  4671
Opis:  Pisanka łemkowska.
Data wprowadzenia do obiegu:  3.03.2016
Naklad: 12000000 szt.           Seria (3 zn)    Seria tematyczna (47 zn)