Blok nr:  - Pisklęta ptaków ¶piewaj±cych

Pisklęta ptaków ¶piewaj±cych

Numer: 3419-3422
W obiegu od:  15.12.95

Opis: 3419 - Pisklęta modraszki (Porus caeruleus, pulli)
3420 - Pisklęta raniuszki (Aegithalos caudatous, pulli)
3421 - Pisklęta srokosze (Lanius excubitor, pulli)
3422 - Pisklęta grubodzioby (Coccothraustes coccothraustes, pulli)

Nr bloku Fischer:  114
Nakład: 750.000 szt.
Seria tem.: 90 zn.

Pisklęta ptaków ¶piewaj±cych

Numer katalogowy:  3419-3422
Opis:  3419 - Pisklęta modraszki (Porus caeruleus, pulli)
3420 - Pisklęta raniuszki (Aegithalos caudatous, pulli)
3421 - Pisklęta srokosze (Lanius excubitor, pulli)
3422 - Pisklęta grubodzioby (Coccothraustes coccothraustes, pulli)
Data wprowadzenia do obiegu:  15.12.95
Nr bloku Fischer:  114
Naklad: 750.000 szt.             Seria tematyczna (90 zn)