Znaczek nr: 4852 - 300 rocznica koronacji Obrazu Matki Bożej Trockiej - Patronki Litwy

300 rocznica koronacji Obrazu Matki Bożej Trockiej - Patronki Litwy

Numer: 4852
W obiegu od:  27.07.2018

Opis: Obraz Matki Bożej Trockiej

Nominał: 3,20 zł 
Nakład: 105000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2 znaczki + 2pw 

300 rocznica koronacji Obrazu Matki Bożej Trockiej - Patronki Litwy

Numer katalogowy:  4852
Opis:  Obraz Matki Bożej Trockiej
Data wprowadzenia do obiegu:  27.07.2018
Naklad: 105000 szt.