Znaczek nr: 4987 - Ród Tęczyńskich

Ród Tęczyńskich

Numer: 4987
W obiegu od:  28.06.2019

Opis: Herb rodu Tęczyńskich

Nominał: 3,30 zł 
Nakład: 150000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 50 znaczków 

Ród Tęczyńskich

Numer katalogowy:  4987
Opis:  Herb rodu Tęczyńskich
Data wprowadzenia do obiegu:  28.06.2019
Naklad: 150000 szt.