Znaczek nr: 4988 - 450 rocznica Unii Lubelskiej

450 rocznica Unii Lubelskiej

Numer: 4988
W obiegu od:  1.07.2019

Opis: Na znaczku przedstawiono fragment obrazu Jana Matejki z 1869 roku -Unia Lubelska. Na oprawie bloku umieszczono tekst IŻ JUŻ KRÓLESTWO POLSKIE I WIELGIE KSIĘSTWO LITEWSKIE JEST JEDNO NIEROZDZIELNE I NIEROŻNE CIAŁO, A TAKŻE NIEROŻNA ALE JEDNA A SPOLNA RZECZPOSPOLITA, KTORA SIĘ Z DWU PAŃSTW I NARODÓW W JEDEN LUD ZNIOSŁA I SPOIŁA. FRAGMENT AKTU UNII LUBELSKIEJ Z 1 LIPCA 1569 R, a nad nim lata: 1569-2019

Nr bloku poczta:  220
Nominał: 8,40 zł 
Nakład: 100000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Blok 

450 rocznica Unii Lubelskiej

Numer katalogowy:  4988
Opis:  Na znaczku przedstawiono fragment obrazu Jana Matejki z 1869 roku -Unia Lubelska. Na oprawie bloku umieszczono tekst IŻ JUŻ KRÓLESTWO POLSKIE I WIELGIE KSIĘSTWO LITEWSKIE JEST JEDNO NIEROZDZIELNE I NIEROŻNE CIAŁO, A TAKŻE NIEROŻNA ALE JEDNA A SPOLNA RZECZPOSPOLITA, KTORA SIĘ Z DWU PAŃSTW I NARODÓW W JEDEN LUD ZNIOSŁA I SPOIŁA. FRAGMENT AKTU UNII LUBELSKIEJ Z 1 LIPCA 1569 R, a nad nim lata: 1569-2019
Data wprowadzenia do obiegu:  1.07.2019
Nr bloku poczta:  220
Naklad: 100000 szt.