Znaczek nr: 3375 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3375
W obiegu od:  28.02.1995

Opis: Kazimierz III Wielki (1310-1370)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3375
Opis:  Kazimierz III Wielki (1310-1370)
Data wprowadzenia do obiegu:  28.02.1995
Naklad: 1.000.000 szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (44 zn)