Znaczek nr: 3469 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3469
W obiegu od:  29.08.1996

Opis: Kazimierz IV Jagiellończyk (1427-1492)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3469
Opis:  Kazimierz IV Jagiellończyk (1427-1492)
Data wprowadzenia do obiegu:  29.08.1996
Naklad: 1.000.000 szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (44 zn)