Znaczek nr: 3520 - 200 rocznica urodzin Pawła Edmunda Strzeleckiego

200 rocznica urodzin Pawła Edmunda Strzeleckiego

Numer: 3520
W obiegu od:  20.07.1997

Opis: Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873); Góra Kościuszki na tle Australii

Nakład: 700.000 szt.
Seria tem.: 26 zn.

200 rocznica urodzin Pawła Edmunda Strzeleckiego

Numer katalogowy:  3520
Opis:  Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873); Góra Kościuszki na tle Australii
Data wprowadzenia do obiegu:  20.07.1997
Naklad: 700.000 szt.             Seria tematyczna (26 zn)