Znaczek nr: 3526 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3526
W obiegu od:  22.09.1997

Opis: Zygmunt II August (1520-1572)

Nakład: 686.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3526
Opis:  Zygmunt II August (1520-1572)
Data wprowadzenia do obiegu:  22.09.1997
Naklad: 686.000 szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (44 zn)