Blok nr: 95A - 20 rocznica pierwszego lądowania na Księżycu

20 rocznica pierwszego lądowania na Księżycu

Numer: 3062A
W obiegu od:  21.07.1989

Opis: Lunonauta i Lunar Module

Nr bloku poczta:  95A
Nr bloku Fischer:  95A
Nakład: 100.000 szt.
Seria tem.: 65 zn.

20 rocznica pierwszego lądowania na Księżycu

Numer katalogowy:  3062A
Opis:  Lunonauta i Lunar Module
Data wprowadzenia do obiegu:  21.07.1989
Nr bloku poczta:  95A
Nr bloku Fischer:  95A
Naklad: 100.000 szt.             Seria tematyczna (65 zn)