Znaczek nr: 3545 - Dworki polskie

Dworki polskie

Numer: 3545
W obiegu od:  15.01.1998

Opis: Dwór w Czarnolesie

Nakład: wielomilionowy szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 25 zn.

Dworki polskie

Numer katalogowy:  3545
Opis:  Dwór w Czarnolesie
Data wprowadzenia do obiegu:  15.01.1998
Naklad: wielomilionowy szt.           Seria (2 zn)    Seria tematyczna (25 zn)