Znaczek nr: 3554 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3554
W obiegu od:  31.03.1998

Opis: Henryk Walezy (1551-1589)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3554
Opis:  Henryk Walezy (1551-1589)
Data wprowadzenia do obiegu:  31.03.1998
Naklad: 1.000.000 szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (44 zn)