Znaczek nr: 3631 - Sanktuaria Maryjne

Sanktuaria Maryjne

Numer: 3631
W obiegu od:  9.07.1999

Opis: Matka Boża Jazłowiecka

Nakład: 2.600.000 szt.
Seria: 2 zn.

Seria tem.: 39 zn.

Sanktuaria Maryjne

Numer katalogowy:  3631
Opis:  Matka Boża Jazłowiecka
Data wprowadzenia do obiegu:  9.07.1999
Naklad: 2.600.000 szt.           Seria (2 zn)    Seria tematyczna (39 zn)