Znaczek nr: 3643 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3643
W obiegu od:  25.09.1999

Opis: Michał Korybut Wiśniowiecki (1640-1673)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3643
Opis:  Michał Korybut Wiśniowiecki (1640-1673)
Data wprowadzenia do obiegu:  25.09.1999
Naklad: 1.000.000 szt.           Seria (4 zn)    Seria tematyczna (44 zn)