Znaczek nr: 3682 - 80 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II

80 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II

Numer: 3682
W obiegu od:  9.05.2000

Opis: Papież Jan Paweł II

Nakład: 6.000.000 szt.
Seria: 3 zn.

Seria tem.: 57 zn.

80 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II

Numer katalogowy:  3682
Opis:  Papież Jan Paweł II
Data wprowadzenia do obiegu:  9.05.2000
Naklad: 6.000.000 szt.           Seria (3 zn)    Seria tematyczna (57 zn)