Znaczek nr: 4722 - Utracone Dzieła Sztuki

Utracone Dzieła Sztuki

Numer: 4722
W obiegu od:  24.10.2016

Opis: Józef Chełmoński – Pasterz z biczem na łace

Nominał: 2,00 zł 
Nakład: 600000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2z6 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 15 zn.

Utracone Dzieła Sztuki

Numer katalogowy:  4722
W obiegu od:  24.10.2016
Opis:  Józef Chełmoński – Pasterz z biczem na łace
Nominał: 2,00 zł 
Nakład: 600000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2z6 znaczków 
Seria (3 zn)   Seria tematyczna (15 zn)  
Znaczek nr: 4723 - Utracone Dzieła Sztuki

Utracone Dzieła Sztuki

Numer: 4723
W obiegu od:  24.10.2016

Opis: Aleksander Gierymski – Autoportret

Nominał: 2,00 zł 
Nakład: 600000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2z6 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 15 zn.

Utracone Dzieła Sztuki

Numer katalogowy:  4723
W obiegu od:  24.10.2016
Opis:  Aleksander Gierymski – Autoportret
Nominał: 2,00 zł 
Nakład: 600000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2z6 znaczków 
Seria (3 zn)   Seria tematyczna (15 zn)  
Znaczek nr: 4724 - Utracone Dzieła Sztuki

Utracone Dzieła Sztuki

Numer: 4724
W obiegu od:  24.10.2016

Opis: Leon Chwistek – Portret żony Olgi

Nominał: 2,00 zł 
Nakład: 600000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2z6 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 15 zn.

Utracone Dzieła Sztuki

Numer katalogowy:  4724
W obiegu od:  24.10.2016
Opis:  Leon Chwistek – Portret żony Olgi
Nominał: 2,00 zł 
Nakład: 600000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 2z6 znaczków 
Seria (3 zn)   Seria tematyczna (15 zn)