Znaczek nr: 4880 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: 4880
W obiegu od:  31.10.2018

Opis: Na znaczku przedstawiono fotografię Stefana Jaracza

Nominał: 2,60 zł 
Nakład: 144000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

Seria: 4 zn.

Ludzie kina i teatru

Numer katalogowy:  4880
W obiegu od:  31.10.2018
Opis:  Na znaczku przedstawiono fotografię Stefana Jaracza
Nominał: 2,60 zł 
Nakład: 144000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 
Seria (4 zn)  
Znaczek nr: 4881 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: 4881
W obiegu od:  31.10.2018

Opis: Na znaczkach przedstawiono fotografię Marii Bogdy

Nominał: 3,20 zł 
Nakład: 144000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

Seria: 4 zn.

Ludzie kina i teatru

Numer katalogowy:  4881
W obiegu od:  31.10.2018
Opis:  Na znaczkach przedstawiono fotografię Marii Bogdy
Nominał: 3,20 zł 
Nakład: 144000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 
Seria (4 zn)  
Znaczek nr: 4882 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: 4882
W obiegu od:  31.10.2018

Opis: Na znaczku przedstawiono fotografię Adama Brodzisza

Nominał: 2,60 zł 
Nakład: 144000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 

Seria: 4 zn.

Ludzie kina i teatru

Numer katalogowy:  4882
W obiegu od:  31.10.2018
Opis:  Na znaczku przedstawiono fotografię Adama Brodzisza
Nominał: 2,60 zł 
Nakład: 144000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 12 znaczków 
Seria (4 zn)  
Znaczek nr: Ark. 4880-4882 - Ludzie kina i teatru

Ludzie kina i teatru

Numer: Ark. 4880-4882
W obiegu od:  31.10.2018

Opis: Na znaczkach przedstawiono fotografie: Stefana Jaracza, Marii Bogdy, Adama Brodzisza

Nominał: 8,40 zł 
Nakład: 24000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 3 znaczki 

Seria: 4 zn.

Ludzie kina i teatru

Numer katalogowy:  Ark. 4880-4882
W obiegu od:  31.10.2018
Opis:  Na znaczkach przedstawiono fotografie: Stefana Jaracza, Marii Bogdy, Adama Brodzisza
Nominał: 8,40 zł 
Nakład: 24000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 3 znaczki 
Seria (4 zn)