Znaczek nr: A338 - Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Numer: A338
W obiegu od:  15.12.1941

Opis: Ruiny ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie - wrzesień 1939 r.

Nominał: 5 gr 
Nakład: 675000 szt.
Druk: Staloryt 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków (10 x 10) 

Seria: 8 zn.

Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Numer katalogowy:  A338
W obiegu od:  15.12.1941
Opis:  Ruiny ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie - wrzesień 1939 r.
Nominał: 5 gr 
Nakład: 675000 szt.
Druk: Staloryt 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków (10 x 10) 
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: B338 - Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Numer: B338
W obiegu od:  15.12.1941

Opis: Ruiny ministerstwa skarbu w Warszawie - wrzesień 1939 r.

Nominał: 10 gr 
Nakład: 280000 szt.
Druk: Staloryt 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków (10 x 10) 

Seria: 8 zn.

Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Numer katalogowy:  B338
W obiegu od:  15.12.1941
Opis:  Ruiny ministerstwa skarbu w Warszawie - wrzesień 1939 r.
Nominał: 10 gr 
Nakład: 280000 szt.
Druk: Staloryt 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków (10 x 10) 
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: C338 - Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Numer: C338
W obiegu od:  15.12.1941

Opis: Zburzenie pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie 1940 r.

Nominał: 25 gr 
Nakład: 220000 szt.
Druk: Staloryt 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków (10 x 10) 

Seria: 8 zn.

Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Numer katalogowy:  C338
W obiegu od:  15.12.1941
Opis:  Zburzenie pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie 1940 r.
Nominał: 25 gr 
Nakład: 220000 szt.
Druk: Staloryt 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków (10 x 10) 
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: D338 - Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Numer: D338
W obiegu od:  15.12.1941

Opis: Zniszczenia na placu zamkowym w Warszawie - wrzesień 1939 r.

Nominał: 55 gr 
Nakład: 170000 szt.
Druk: Staloryt 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków (10 x 10) 

Seria: 8 zn.

Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Numer katalogowy:  D338
W obiegu od:  15.12.1941
Opis:  Zniszczenia na placu zamkowym w Warszawie - wrzesień 1939 r.
Nominał: 55 gr 
Nakład: 170000 szt.
Druk: Staloryt 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków (10 x 10) 
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: E338 - Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Numer: E338
W obiegu od:  15.12.1941

Opis: Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Nominał: 65 gr 
Nakład: 140000 szt.
Druk: Staloryt 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków (10 x 10) 

Seria: 8 zn.

Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Numer katalogowy:  E338
W obiegu od:  15.12.1941
Opis:  Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii
Nominał: 65 gr 
Nakład: 140000 szt.
Druk: Staloryt 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków (10 x 10) 
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: F338 - Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Numer: F338
W obiegu od:  15.12.1941

Opis: Polska broń pancerna w Wielkiej Brytanii

Nominał: 80 gr 
Nakład: 140000 szt.
Druk: Staloryt 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków (10 x 10) 

Seria: 8 zn.

Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Numer katalogowy:  F338
W obiegu od:  15.12.1941
Opis:  Polska broń pancerna w Wielkiej Brytanii
Nominał: 80 gr 
Nakład: 140000 szt.
Druk: Staloryt 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków (10 x 10) 
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: G338 - Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Numer: G338
W obiegu od:  15.12.1941

Opis: Lotnictwo polskie w Wielkiej Brytanii

Nominał: 1 zł 
Nakład: 140000 szt.
Druk: Staloryt 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków (10 x 10) 

Seria: 8 zn.

Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Numer katalogowy:  G338
W obiegu od:  15.12.1941
Opis:  Lotnictwo polskie w Wielkiej Brytanii
Nominał: 1 zł 
Nakład: 140000 szt.
Druk: Staloryt 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków (10 x 10) 
Seria (8 zn)  
Znaczek nr: H338 - Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Numer: H338
W obiegu od:  15.12.1941

Opis: Polska marynarka wojenna w Wielkiej Brytanii - O.R.P. Orzeł

Nominał: 1,50 zł 
Nakład: 140000 szt.
Druk: Staloryt 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków (10 x 10) 

Seria: 8 zn.

Zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce. Wojsko polskie w Wielkiej Brytanii

Numer katalogowy:  H338
W obiegu od:  15.12.1941
Opis:  Polska marynarka wojenna w Wielkiej Brytanii - O.R.P. Orzeł
Nominał: 1,50 zł 
Nakład: 140000 szt.
Druk: Staloryt 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków (10 x 10) 
Seria (8 zn)