Znaczek nr: 709 - III Kongres Związków Zawodowych

III Kongres Związków Zawodowych

Numer: 709
W obiegu od:  30.04.1954

Opis: Emblemat Centralnej Rady Związków Zawodowych - niebszar.

Seria: 2 zn.

III Kongres Związków Zawodowych

Numer katalogowy:  709
W obiegu od:  30.04.1954
Opis:  Emblemat Centralnej Rady Związków Zawodowych - niebszar.
Seria (2 zn)  
Znaczek nr: 710 - III Kongres Związków Zawodowych

III Kongres Związków Zawodowych

Numer: 710
W obiegu od:  30.04.1954

Opis: Emblemat Centralnej Rady Związków Zawodowych - lilczerw.

Seria: 2 zn.

III Kongres Związków Zawodowych

Numer katalogowy:  710
W obiegu od:  30.04.1954
Opis:  Emblemat Centralnej Rady Związków Zawodowych - lilczerw.
Seria (2 zn)