Znaczek nr: 1504 - V Kongres Techników Polskich i 20   rocznica nacjonalizacji przemysłu

V Kongres Techników Polskich i 20 rocznica nacjonalizacji przemysłu

Numer: 1504
W obiegu od:  10.02.1966

Opis: Napis NOT - Naczelna Organizacja Techniczna

Seria: 2 zn.

V Kongres Techników Polskich i 20 rocznica nacjonalizacji przemysłu

Numer katalogowy:  1504
W obiegu od:  10.02.1966
Opis:  Napis NOT - Naczelna Organizacja Techniczna
Seria (2 zn)  
Znaczek nr: 1505 - V Kongres Techników Polskich i 20   rocznica nacjonalizacji przemysłu

V Kongres Techników Polskich i 20 rocznica nacjonalizacji przemysłu

Numer: 1505
W obiegu od:  10.02.1966

Opis: Kopalnia węgla kamiennego

Seria: 2 zn.

V Kongres Techników Polskich i 20 rocznica nacjonalizacji przemysłu

Numer katalogowy:  1505
W obiegu od:  10.02.1966
Opis:  Kopalnia węgla kamiennego
Seria (2 zn)