Znaczek nr: 3466 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3466
W obiegu od:  29.08.1996

Opis: Jadwiga (1374-1399)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3466
W obiegu od:  29.08.1996
Opis:  Jadwiga (1374-1399)
Nakład: 1.000.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)  
Znaczek nr: 3467 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3467
W obiegu od:  29.08.1996

Opis: Władysław II Jagiełło (1351-1434)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3467
W obiegu od:  29.08.1996
Opis:  Władysław II Jagiełło (1351-1434)
Nakład: 1.000.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)  
Znaczek nr: 3468 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3468
W obiegu od:  29.08.1996

Opis: Władysław III Warneńczyk (1424-1444)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3468
W obiegu od:  29.08.1996
Opis:  Władysław III Warneńczyk (1424-1444)
Nakład: 1.000.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)  
Znaczek nr: 3469 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3469
W obiegu od:  29.08.1996

Opis: Kazimierz IV Jagiellończyk (1427-1492)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3469
W obiegu od:  29.08.1996
Opis:  Kazimierz IV Jagiellończyk (1427-1492)
Nakład: 1.000.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)