Znaczek nr: 3523 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3523
W obiegu od:  22.09.1997

Opis: Jan I Olbracht (1459-1501)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3523
W obiegu od:  22.09.1997
Opis:  Jan I Olbracht (1459-1501)
Nakład: 1.000.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)  
Znaczek nr: 3524 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3524
W obiegu od:  22.09.1997

Opis: Aleksander I Jagiellończyk (1461-1506)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3524
W obiegu od:  22.09.1997
Opis:  Aleksander I Jagiellończyk (1461-1506)
Nakład: 1.000.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)  
Znaczek nr: 3525 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3525
W obiegu od:  22.09.1997

Opis: Zygmunt I Stary (1467-1548)

Nakład: 700.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3525
W obiegu od:  22.09.1997
Opis:  Zygmunt I Stary (1467-1548)
Nakład: 700.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)  
Znaczek nr: 3526 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3526
W obiegu od:  22.09.1997

Opis: Zygmunt II August (1520-1572)

Nakład: 686.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3526
W obiegu od:  22.09.1997
Opis:  Zygmunt II August (1520-1572)
Nakład: 686.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)