Znaczek nr: 3641 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3641
W obiegu od:  25.09.1999

Opis: Władysław IV Waza (1595-1648)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3641
W obiegu od:  25.09.1999
Opis:  Władysław IV Waza (1595-1648)
Nakład: 1.000.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)  
Znaczek nr: 3642 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3642
W obiegu od:  25.09.1999

Opis: Jan II Kazimierz (1609-1672)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3642
W obiegu od:  25.09.1999
Opis:  Jan II Kazimierz (1609-1672)
Nakład: 1.000.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)  
Znaczek nr: 3643 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3643
W obiegu od:  25.09.1999

Opis: Michał Korybut Wiśniowiecki (1640-1673)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3643
W obiegu od:  25.09.1999
Opis:  Michał Korybut Wiśniowiecki (1640-1673)
Nakład: 1.000.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)  
Znaczek nr: 3644 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3644
W obiegu od:  25.09.1999

Opis: Jan III Sobieski (1629-1696)

Nakład: 1.000.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3644
W obiegu od:  25.09.1999
Opis:  Jan III Sobieski (1629-1696)
Nakład: 1.000.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)