Znaczek nr: 3715 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3715
W obiegu od:  23.10.2000

Opis: August II Mocny (1670-1733)

Nakład: 400.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3715
W obiegu od:  23.10.2000
Opis:  August II Mocny (1670-1733)
Nakład: 400.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)  
Znaczek nr: 3716 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3716
W obiegu od:  23.10.2000

Opis: Stanisław Leszczyński (1677-1766)

Nakład: 400.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3716
W obiegu od:  23.10.2000
Opis:  Stanisław Leszczyński (1677-1766)
Nakład: 400.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)  
Znaczek nr: 3717 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3717
W obiegu od:  23.10.2000

Opis: August III (1696-1763)

Nakład: 400.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3717
W obiegu od:  23.10.2000
Opis:  August III (1696-1763)
Nakład: 400.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)  
Znaczek nr: 3718 - Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich

Numer: 3718
W obiegu od:  23.10.2000

Opis: Stanisław August Poniatowski (1732-1798)

Nakład: 400.000 szt.
Seria: 4 zn.

Seria tem.: 44 zn.

Poczet królów i książąt polskich

Numer katalogowy:  3718
W obiegu od:  23.10.2000
Opis:  Stanisław August Poniatowski (1732-1798)
Nakład: 400.000 szt.
Seria (4 zn)   Seria tematyczna (44 zn)