Znaczek nr: 4670 - Wielkanoc

Wielkanoc

Numer: 4670
W obiegu od:  3.03.2016

Opis: Pisanka huculska.

Nominał: 2,00 zł 
Nakład: Wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 47 zn.

Wielkanoc

Numer katalogowy:  4670
W obiegu od:  3.03.2016
Opis:  Pisanka huculska.
Nominał: 2,00 zł 
Nakład: Wielomilionowy szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 
Seria (3 zn)   Seria tematyczna (47 zn)  
Znaczek nr: 4671 - Wielkanoc

Wielkanoc

Numer: 4671
W obiegu od:  3.03.2016

Opis: Pisanka łemkowska.

Nominał: 2,50 zł 
Nakład: 12000000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 47 zn.

Wielkanoc

Numer katalogowy:  4671
W obiegu od:  3.03.2016
Opis:  Pisanka łemkowska.
Nominał: 2,50 zł 
Nakład: 12000000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 
Seria (3 zn)   Seria tematyczna (47 zn)  
Znaczek nr: 4672 - Wielkanoc

Wielkanoc

Numer: 4672
W obiegu od:  3.03.2016

Opis: Pisanka lubelska.

Nominał: 6,00 zł 
Nakład: 2000000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 

Seria: 3 zn.

Seria tem.: 47 zn.

Wielkanoc

Numer katalogowy:  4672
W obiegu od:  3.03.2016
Opis:  Pisanka lubelska.
Nominał: 6,00 zł 
Nakład: 2000000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 100 znaczków 
Seria (3 zn)   Seria tematyczna (47 zn)