Znaczek nr: 4850 - Polska Zobacz Więcej

Polska Zobacz Więcej

Numer: 4850
W obiegu od:  23.07.2018

Opis: Fotografia komory Weimar Kopalni Soli w Wieliczce

Nominał: 2,60 zł 
Nakład: 160000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 8 znaczków 

Seria: 2 zn.

Polska Zobacz Więcej

Numer katalogowy:  4850
W obiegu od:  23.07.2018
Opis:  Fotografia komory Weimar Kopalni Soli w Wieliczce
Nominał: 2,60 zł 
Nakład: 160000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 8 znaczków 
Seria (2 zn)  
Znaczek nr: 4851 - Polska Zobacz Więcej

Polska Zobacz Więcej

Numer: 4851
W obiegu od:  23.07.2018

Opis: Fotografia wybrzeża Morza Bałtyckiego

Nominał: 5,20 zł 
Nakład: 160000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 8 znaczków 

Seria: 2 zn.

Polska Zobacz Więcej

Numer katalogowy:  4851
W obiegu od:  23.07.2018
Opis:  Fotografia wybrzeża Morza Bałtyckiego
Nominał: 5,20 zł 
Nakład: 160000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 8 znaczków 
Seria (2 zn)