Znaczek nr: 4857 - Madonny Kresowe

Madonny Kresowe

Numer: 4857
W obiegu od:  23.08.2018

Opis: Wizerunek Matki Bożej Łuckiej

Nominał: 2,60 zł 
Nakład: 135000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 9 znaczków 

Seria: 4 zn.

Madonny Kresowe

Numer katalogowy:  4857
W obiegu od:  23.08.2018
Opis:  Wizerunek Matki Bożej Łuckiej
Nominał: 2,60 zł 
Nakład: 135000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 9 znaczków 
Seria (4 zn)  
Znaczek nr: 4858 - Madonny Kresowe

Madonny Kresowe

Numer: 4858
W obiegu od:  23.08.2018

Opis: Wizerunek Matki Bożej Królowej Korony Polskiej z Kaďż˝usza

Nominał: 2,60 zł 
Nakład: 135000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 9 znaczków 

Seria: 4 zn.

Madonny Kresowe

Numer katalogowy:  4858
W obiegu od:  23.08.2018
Opis:  Wizerunek Matki Bożej Królowej Korony Polskiej z Kaďż˝usza
Nominał: 2,60 zł 
Nakład: 135000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 9 znaczków 
Seria (4 zn)  
Znaczek nr: 4859 - Madonny Kresowe

Madonny Kresowe

Numer: 4859
W obiegu od:  23.08.2018

Opis: Wizerunek Matki Bo�ej Kr�lowej Korony Polskiej z Porchowej ko�o Buczacza

Nominał: 2,60 zł 
Nakład: 135000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 9 znaczków 

Seria: 4 zn.

Madonny Kresowe

Numer katalogowy:  4859
W obiegu od:  23.08.2018
Opis:  Wizerunek Matki Boďż˝ej Krďż˝lowej Korony Polskiej z Porchowej koďż˝o Buczacza
Nominał: 2,60 zł 
Nakład: 135000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 9 znaczków 
Seria (4 zn)  
Znaczek nr: 4860 - Madonny Kresowe

Madonny Kresowe

Numer: 4860
W obiegu od:  23.08.2018

Opis: Wizerunek Matki Bożej Zbaraskiej

Nominał: 2,60 zł 
Nakład: 135000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 9 znaczków 

Seria: 4 zn.

Madonny Kresowe

Numer katalogowy:  4860
W obiegu od:  23.08.2018
Opis:  Wizerunek Matki Bożej Zbaraskiej
Nominał: 2,60 zł 
Nakład: 135000 szt.
Druk: Rotograwiura 
Forma sprzedażny: Arkusz 9 znaczków 
Seria (4 zn)