Znaczek nr: 4796 - 100 lat polskiej awangardy

100 lat polskiej awangardy

Numer: 4796
W obiegu od:  27.10.2017

Opis: Na znaczku przedstawiono okładkę pisma Kurier Bloku autorstwa Mieczysława Szczuk

Nominał: 2,60 zł 
Nakład: 120000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 4 znaczki 

Seria: 5 zn.

100 lat polskiej awangardy

Numer katalogowy:  4796
W obiegu od:  27.10.2017
Opis:  Na znaczku przedstawiono okładkę pisma Kurier Bloku autorstwa Mieczysława Szczuk
Nominał: 2,60 zł 
Nakład: 120000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 4 znaczki 
Seria (5 zn)  
Znaczek nr: 4797 - 100 lat polskiej awangardy

100 lat polskiej awangardy

Numer: 4797
W obiegu od:  27.10.2017

Opis: Na znaczku przedstawiono okładkę kwartalnika modernistów Praesens autorstwa Henryka Stażewskiego

Nominał: 3,20 zł 
Nakład: 120000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 4 znaczki 

Seria: 5 zn.

100 lat polskiej awangardy

Numer katalogowy:  4797
W obiegu od:  27.10.2017
Opis:  Na znaczku przedstawiono okładkę kwartalnika modernistów Praesens autorstwa Henryka Stażewskiego
Nominał: 3,20 zł 
Nakład: 120000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 4 znaczki 
Seria (5 zn)  
Znaczek nr: 4798 - 100 lat polskiej awangardy

100 lat polskiej awangardy

Numer: 4798
W obiegu od:  27.10.2017

Opis: Na znaczku przedstawiono okładkę utworu teatralnego Szóstal Szósta! Autorstwa Władysława Strzemińskiego

Nominał: 2,60 zł 
Nakład: 120000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 4 znaczki 

Seria: 5 zn.

100 lat polskiej awangardy

Numer katalogowy:  4798
W obiegu od:  27.10.2017
Opis:  Na znaczku przedstawiono okładkę utworu teatralnego Szóstal Szósta! Autorstwa Władysława Strzemińskiego
Nominał: 2,60 zł 
Nakład: 120000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 4 znaczki 
Seria (5 zn)  
Znaczek nr: 4799 - 100 lat polskiej awangardy

100 lat polskiej awangardy

Numer: 4799
W obiegu od:  27.10.2017

Opis: Na znaczku przedstawiono okładkę dwutygodnika Zdrój autorstwa Władysława Skotarka

Nominał: 3,70 zł 
Nakład: 120000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 4 znaczki 

Seria: 5 zn.

100 lat polskiej awangardy

Numer katalogowy:  4799
W obiegu od:  27.10.2017
Opis:  Na znaczku przedstawiono okładkę dwutygodnika Zdrój autorstwa Władysława Skotarka
Nominał: 3,70 zł 
Nakład: 120000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 4 znaczki 
Seria (5 zn)  
Znaczek nr: ark. 4796-4799 - 100 lat polskiej awangardy

100 lat polskiej awangardy

Numer: ark. 4796-4799
W obiegu od:  27.10.2017

Opis: Na znaczkach przedstawiono; na pierwszym okładkę pisma Kurier Bloku autorstwa Mieczysława Szczuki, na drugim okładkę kwartalnika modernistów Praesens autorstwa Henryka Stażewskiego, na trzecim okładkę utworu teatralnego Szóstal Szósta! Autorstwa Władysława Strzemińskiego, na czwartym okładkę dwutygodnika Zdrój autorstwa Władysława Skotarka

Nominał: 12,10 zł 
Nakład: 120000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 4 znaczki 

Seria: 5 zn.

100 lat polskiej awangardy

Numer katalogowy:  ark. 4796-4799
W obiegu od:  27.10.2017
Opis:  Na znaczkach przedstawiono; na pierwszym okładkę pisma Kurier Bloku autorstwa Mieczysława Szczuki, na drugim okładkę kwartalnika modernistów Praesens autorstwa Henryka Stażewskiego, na trzecim okładkę utworu teatralnego Szóstal Szósta! Autorstwa Władysława Strzemińskiego, na czwartym okładkę dwutygodnika Zdrój autorstwa Władysława Skotarka
Nominał: 12,10 zł 
Nakład: 120000 szt.
Druk: Offset 
Forma sprzedażny: Arkusz 4 znaczki 
Seria (5 zn)