Znaczek nr: 208 - Wydanie obiegowe. Herb Gdańska w owalu

Wydanie obiegowe. Herb Gdańska w owalu

Numer: 208
W obiegu od:  28.08.1925-02.1935

Opis: Typografia Drukarni Pocztowej w Gdańsku.
208w. - wydruk na papierze białym
208z. - wydruk na papierze bladożółtym.

Nakład: nieznany szt.
Seria: 2 zn.

Wydanie obiegowe. Herb Gdańska w owalu

Numer katalogowy:  208
W obiegu od:  28.08.1925-02.1935
Opis:  Typografia Drukarni Pocztowej w Gdańsku.
208w. - wydruk na papierze białym
208z. - wydruk na papierze bladożółtym.
Nakład: nieznany szt.
Seria (2 zn)  
Znaczek nr: 209 - Wydanie obiegowe. Herb Gdańska w owalu

Wydanie obiegowe. Herb Gdańska w owalu

Numer: 209
W obiegu od:  28.08.1925-02.1935

Opis: Typografia Drukarni Pocztowej w Gdańsku
192aw. - szarultram. - wydruk na papierze białym
192az. - szarultram. - wydruk na papierze bladożółtym.
192bw. - c.ultram. - wydruk na papierze białym
192bz. - c.ultram. - wydruk na papierze bladożółtym.

Nakład: nieznany szt.
Seria: 2 zn.

Wydanie obiegowe. Herb Gdańska w owalu

Numer katalogowy:  209
W obiegu od:  28.08.1925-02.1935
Opis:  Typografia Drukarni Pocztowej w Gdańsku
192aw. - szarultram. - wydruk na papierze białym
192az. - szarultram. - wydruk na papierze bladożółtym.
192bw. - c.ultram. - wydruk na papierze białym
192bz. - c.ultram. - wydruk na papierze bladożółtym.
Nakład: nieznany szt.
Seria (2 zn)